רנה לפידות | תחום הסעות להב
15988
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-15988,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

תחום הסעות להב

29 מרץ תחום הסעות להב

תביעת עשרות חברות הסעות לתשלום התייקרויות באופן רטרואקטיבי מרשויות מקומיות – ת"א 7578-07-18 ות"א 5842-03-19 (בית המשפט המחוזי מרכז)

באחרונה דחה בית המשפט המחוזי תביעה של עשרות חברות הסעה נגד עשרות רשויות מקומיות לתשלום התייקרויות באופן רטרואקטיבי משנת 2012. בית המשפט איחד 2 תביעות במסגרתן תבעו 34 חברות הסעה תשלומי התייקרויות ממעל 70 רשויות מקומיות, בסך כולל של כ- 111,000,000 ש"ח. משרדנו  ייצג את אחת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם אחת מחברות ההסעה בחוזים מכח מכרזים לאספקת שירותי הסעות תלמידים.

בשנת 2002 החליטה ממשלת ישראל להקפיא עדכוני מחירים בגין התייקרויות בתקציבה ובהתקשרויות שלה. בהסכמי חברות ההסעה עם הרשויות נכללו סעיפים שקבעו כי ישולמו התייקרויות רק עם אישור של משרד החינוך ובכל אופן, לא יאושרו פיצויי התייקרות כל עוד תקפה החלטת הממשלה בדבר הקפאת התייקרויות. חלה הוראה משנת 2002 לפיה הוקפאו תשלומי ההתייקרויות.

התובעות טענו כי מכתב הבהרות של משרד החינוך מיום 31.7.2012 שהופנה לרשויות המקומיות והתייחס לאופן חלוקת כספי סיוע של משרד החינוך במסגרת תשלומי הסעות היווה הוראה לשלם התייקרויות באופן רטרואקטיבי. מכאן טענו התובעות כי יש להסיק בהתאם לחוזים עמן שעל הרשויות המקומיות חלה חובה לשלם להן התייקרויות עבור הסעות שבוצעו בשנים תשס"ח-תשע"א. הרשויות הנתבעות טענו כי מכתב משרד החינוך עסק בהבהרות לעניין סיוע של משרד החינוך לרשויות עצמן, ולא לחברות ההסעה, ומכל מקום הסיוע אינו מתייחס לשנים עברו בגינן הוגשו התביעות אלא חל משנת 2012 ואילך. משרדנו טען כי חברת ההסעות מגלמת את ההתייקרויות בעת הגשת הצעתה למכרזים המפורסמים מעת לעת על ידי הרשות המקומית.

בית המשפט קיבל את עמדת הנתבעות ודחה את התביעות במלואן. זאת תוך שקבע כי תחולתו של מכתב משרד החינוך מיום 31 ביולי, 2021 אינה רטרואקטיבית, אלא מתאריך 1 בינואר, 2012 ואילך. בית המשפט קבע כי לשון המכתב של משרד החינוך ברורה וממנה עולה כי מדובר בסיוע מעתה ואילך, זאת בנוסף לעובדה שגם לשון הסכם הסיוע עצמו אינה תומכת בעמדת חברות ההסעה. בפסק הדין נקבע כי לא נכתב בהסכם הסיוע כי מטרת כספי הסיוע לפצות בגין שחיקה או הפסדים שנגרמו בשנים עברו. תוך כך התקבלה פרשנות הרשויות המקומיות לפיה ציון שנות הלימוד שקדמו למועד המכתב בהסברי מכתב משרד החינוך נועד לצורך פירוט מועד יצירת המסלולים הרלוונטיים שיעודכנו, ולא לשם פירוט שנת הלימודים בגינה תשולם התייקרות. נתונים אלה יש לקרוא על רקע לשון המכתב והסכם הסיוע, המלמדת כי עסקינן בסיוע בדרך של עדכון תעריפים ביחס להסעות שבוצעו או יבוצעו החל מתאריך 1 בינואר, 2012.

בית המשפט קיבל את פרשנות הרשויות המקומיות לפיה מדובר בסיוע בדרך של עדכון תעריפים שמתווסף לכל המסלולים הקיימים החל משנת 2012, ייכנס לבסיס התקציב וימשיך להתווסף למסלולים אלה כל עוד יימשכו במסגרת חוזים קיימים. עוד הודגש כי במכתב משרד החינוך אין כל אמירה כאילו הסיוע הוא לחברות ההסעה שביצעו הסעות בשנות התביעה שלפני 2012, או כי הוא נועד לפצות באופן רטרואקטיבי. הפיצוי משולם מעתה ואילך על שחיקה בשנים 2008-2012, כך נפסק.

 מייצגת הנתבעת בהליך אורית בר-גיל פרץ, עו"ד ממשרד לפידות עורכי דין

טופס יצירת קשר