רנה לפידות | פסק דין בענייני עבודה
14947
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14947,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive
 

פסק דין בענייני עבודה

פסק דין בענייני עבודה- תע"א 2808/10, 2809/10 רם עברי ענת רז נ' מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה (משרדנו ייצג בתביעה זו את התובעים)

על המדינה לשלם שעות נוספות ושעות כוננות,  אף אם מדובר בחוזה אישי הכולל תנאי שכר גלובלי .
משרדנו  ייצג את עובדי איכות הסביבה רם עברי וענת רז (פקחי המשטרה הירוקה) בתביעה כנגד המשרד להגנת הסביבה בעניין תביעה לזכויות עובדים החתומים על חוזים אישיים מיוחדים כאשר שכרם משולם כשכר גלובלי המתחדש מידי שנה.  התביעה נסובה סביב זכאותם של העובדים בין היתר, לשעות נוספות, לשעות כוננות ולהחזר זקיפת רכב עבודה, וזאת, מעבר לשכר הגלובלי המשולם להם.
במסגרת התביעה, משרדנו טען כי על אף ההחרגה הקיימת בחוזים המיוחדים לעניין אי החלתו של חוק שעות העבודה והמנוחה, התשי"א,1951, על המשרד להגנת  הסביבה לשלם לעובדים שעות נוספות ושעות כוננות מעבר לשכר הגלובלי.

עמדת הנתבעת –המשרד להגנת הסביבה("המדינה"),הנה כי החוזה האישי אשר חתומים עליו התובעים כולל שכר גלובלי והכולל  בתוכו שעות נוספות ושעות כוננות. המדינה הגישה כנגד התובעים תביעה שכנגד ודרשה במסגרתה החזר כספי מהשכר אשר שולם להם ב"יתר" כתוצאה מתנאי השכר אשר יותאמו לשכר עובד בדרוג דרגה.

בית הדין קיבל את רוב טענותינו ופסק כי על אף כי התובעים הנם עובדים קבועים מזה שנים רבות, נדרשים התובעים עד למן היום הזה לחתום על חוזה עבודה המתחדש מידי שנה בהעדר מעמד של עובד "קבוע" וכי לא ניתן להתעלם מדרך ההעסקה הפוגעת בזכויות העובדים.
עוד פסק בית הדין כי הטענה כי חוק שעות העבודה והמנוחה אינם חלים על העובדים דינה להידחות. משרדנו הוכיח כי תפקידם של התובעים נופל בגדרו של סעיף 30(א)(2) לחוק השכר וכי אין לחייב את העובדים לבצע שעות נוספות ללא הגבלה וללא תמורה.
כמו כן, בניגוד לטענת המדינה,  משרדנו הוכיח כי העובדים אינם ממלאים תפקיד הדורש אמון אישי וכי העובדים אינם נמנים עם דרג ההנהלה. עבודתם של התובעים ניתנת לפיקוח וכי הופעלו אמצעי פיקוח כאשר שילובם המצטבר של מגוון אמצעי הפיקוח מלמד כי התובעים לא היו אדונים לעצמם.
המדינה טענה כי התובעים הגישו תביעתם בחוסר תום לב ביודעם כי החוזה האישי כולל את כל זכויותיהם, לרבות, שעות נוספות ושעות כוננות- לעניין זה פסק בית הדין כי הטענה של חוסר תום לב( שלא הוכחה) אינה גוברת על קוגנטיות חוקי המגן וכי התובעים נדרשו לעבוד שעות עבודה נוספת ולא החליטו על דעת עצמם לבצע שעות נוספות אשר הנן חלק מתפקידם.
כך גם נקבע בפסק הדין כי שעות הכוננות אינם בגדר זמינות "תאורטית" אלא התובעים הוזעקו ומוזעקים מביתם הלכה למעשה בשעות הערב והלילה.
בסיכומו של דבר, פסק הדין קבע כי על המדינה לשלם לתובעים עבור שעות נוספות בגין השנים 2006-2009, וכן עבור שעות הכוננות אשר בוצעו בפועל לפי ערך של שעה נוספת.

באשר לטענה של חיוב ביתר עבור זקיפת שווי רכב, בית הדין נתן דעתו לכך כי על המדינה לעשות מאמץ להקל על התובעים את נטל המס העודף הנגרם להם מגודל הרכב העומד לשימושם שלא מבחירתם.
לאור המתואר בתמצית לעיל (פסק הדין כולל 47 עמודים), אין ספק כי מדובר בפסק דין תקדימי המתווה הלכה מרעננת ביחס לתחולתו של חוק שעות העבודה והמנוחה אף אם מדובר בחוזים אישיים לפיהם, משולם שכר גלובלי.
משרדנו הנו מומחה בדיני עבודה בתחום הציבורי והפרטי, לעו"ד רנה לפידות ידע וניסיון רב מעל 20 שנה בתחום דיני עבודה בשלטון המקומי והציבורי והנה בעלת מומחיות ייחודית בכל הקשור להעסקה במסגרת חוזים אישיים, הסכמי בכירים והעסקה במסגרת דרוג דרגה.

אנו מחזיקים במהדורה דיגיטלית לצפיה נוחה של תכני האתר, ממש כמו בחוברת.