רנה לפידות | עיכוב ביצוע הריסה
15959
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-15959,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

עיכוב ביצוע הריסה

22 מרץ עיכוב ביצוע הריסה

בית המשפט לא יעכב ביצועו של צו הריסה

על שולחנו של בית המשפט [עע"מ 4117/20 מוחמד טוייל נ' מדינת ישראל ואח'] הונחה בקשה לסעד זמני לתקופת ניהול הליך הערעור – על מנת למנוע ביצוע צו הריסה, לאחר שבית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה שהגיש המערער לחייב את המשיבים לנמק את התנהלותם בכל הנוגע למדיניות אכיפת הריסת בניה בשטח המצוי מחוץ לגדר ההפרדה, ולהורות על ביטול ההחלטה על הריסת המבנה שבנה המערער.

העתירה הוגשה לאחר שמנהל מחוז ירושלים ביחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובניה, חתם על צו הריסה, למבנה מגורים בן קומה אחת בשטח של כ-150 מ"ר שבנה המערער, ואשר לא היתה לגביו מחלוקת כי נבנה ללא היתר. המבנה נבנה סמוך לגדר הביטחון בירושלים.

בית המשפט לעניינים מנהליים, דחה את העתירה מחמת היעדר סמכות עניינית, וזאת לאחר שקבע כי העתירה איננה עוסקת במדיניות אכיפה כללית של המשיבה אלא, בעניינו של המערער וצו ההריסה הספציפי.

על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים, הגיש המערער ערעור, וכן, בקשה לסעד זמני לתקופת הערעור, על מנת למנוע את ביצוע צו ההריסה.

על אף שלכאורה, מדובר בצו אשר יביא להריסת מבנה באופן שלא ניתן להחזיר את המצב לקדמותו, ועל כן במקרים רבים בית המשפט עשוי להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע כדי לשמר את המצב הקיים עד הכרעה בערעור, במקרה זה, בית המשפט דחה את הבקשה לסעד זמני.

בית המשפט מצא, כי המבנה איננו משמש למגורים,  ואף בנייתו לא הסתיימה ומשכך, הריסת המבנה לא תגרום לנזק שאינו בר פיצוי. בית המשפט קבע, כי האינטרס הציבורי באכיפת צווי הריסה שהוצאו כנגד בניה בלתי חוקית, תומכים בדחיית הבקשה.

בית המשפט התייחס גם להליך מוקדם יותר שניהל המערער, בקשה לבית משפט השלום לביטול צו ההריסה. במסגרת ההליך, הגיעו הצדדים להסכמות לפיהן ביצוע הצו לא יבוצע על תאריך מסוים, על מנת לאפשר למערער זמן התארגנות. אלא ששבוע לפני תום התקופה המוסכמת, הוגשה העתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים וכן, נמצא כי המערער המשיך לבצע בניה ללא היתר ובניגוד לחוק. התנהלות זו, על פי בית המשפט העליון, מלמדת שהמערער מנצל לרעה את עיכוב צו ההריסה לצורך המשך הבניה הבלתי חוקית. על כן, אין מקום להאריך את עיכוב ביצוע צו ההריסה.

המסר היוצא מבית המשפט העליון ברור – בית המשפט לא יעכב ביצועו של צו הריסה באופן "אוטומטי" אלא, כל בקשה תיבחן לגופה, בשים לב לאינטרס הציבורי הברור שבאכיפת דיני התכנון והבניה ובאכיפת צווי הריסה. צו הריסה, כך על פי בית המשפט העליון, לא בהכרח יוצר מצב בלתי הפיך המצדיק את עיכובו.

 

סוקרת הפסיקה, עו"ד רחל ינקוביץ-רועה, ממשרד לפידות עורכי דין, המתמחה בתחום האזרחי, המנהלי ובתחום התכנון והבניה.

 

טופס יצירת קשר