רנה לפידות | תמ"א 38-המדריך המלא
15128
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15128,page-child,parent-pageid-14889,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive
 

תמ"א 38-המדריך המלא

המדריך המלא לבעלי דירות המשתתפים בפרויקט תמ"א 38

להלן שלבי ביצוע פרויקט תמ"א 38 תיקון 3 :

בשלב 1: יש לבדוק את התנאים לביצוע תמ"א 38 בבניין. שלב זה יבוצע על ידי דיירי הבניין או ע"י גוף מקצועי.

בשלב 2: על הדיירים להתכנס ולמנות נציגות לבניין כלפי הגופים השונים.

בשלב 3: על נציגי הדיירים ללמוד את נושא תמ"א 38 ביסודיות כדי לאפשר תפקוד מול החברה הקבלנית והרשויות בעתיד.

בשלב 4: על הדיירים לאסוף אינפורמציה ראשונית הנדרשת לקבלן המבצע, כדי שיוכל להגיש לדיירים הצעה מסודרת לביצוע העבודה.

בשלב 5: נציגות הבניין תפנה לקבלן או ליזם לצורך קבלת הצעות לביצוע הפרויקט. תפקיד נציגות הבניין לבצע בדיקה וסינון של ההצעות המתקבלות, ולאחר מכן להחליט ביחד עם הדיירים והקבלן על בחירת ההצעה המתאימה.

בשלב 6: על הדיירים והקבלן להקדיש זמן ומחשבה לתקופת התכנון ולתאם פגישות משותפות לצורך כך.

בשלב 7: הדיירים יתחילו בתהליך של בחירת עורך הדין בהסכמה עם הקבלן ולאחר מכן יחתמו על חוזה עם החברה המבצעת.

בשלב 8: הדיירים והחברה המבצעת יתחילו בתהליך הפנייה לרשויות, בחירת מפקח לבנייה, והתחלת ביצוע הפרויקט.

בשלב 9: זמן הסיום של הפרויקט מגיע עם קבלת טופס 4.

לגבי שלב 1 : בדיקת התנאים לביצוע תמ"א 38 בבניין , דבר המתבצע על ידי הדיירים או גוף מקצועי שנשכר לשם כך.

בעקבות החלטת הדיירים לבצע את חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה, הם נדרשים למספר פעולות ובדיקות ראשוניות. זאת כדי לוודא שהבניין עומד בתנאים לביצוע פרויקט תמ"א 38.
התנאים לביצוע פרויקט תמ"א 38 כדלהלן :
א. הבניין צריך להיות בן 2 קומות ומעלה או ששיטחו הוא מעל 400 מ"ר.
ב. בניית הבניין הייתה לפני שנת 1980. בניין שנבנה אחרי שנת 1980 לא זכאי להיכלל בהטבות במסגרת תמ"א 38.
ג. ביצוע בדיקה של מהנדס בנין שתקבע שהבניין לא עומד בתקן 413 לרעידות אדמה. בדיקה זו נעשית ע"י דיירי הבניין בעלות של עד 6,000 שקל, אבל יש אפשרות להמתין עד שיבחר הקבלן המבצע שלעיתים מממן את הבדיקה.
ד. בדיקה של כמות הדיירים המסכימים לפרויקט. אם לא קיים רוב לביצוע הפרויקט בבניין, אי אפשר יהיה לבצע אותו.
הרוב הדרוש לביצוע פרויקט תמ"א 38 הוא כדלהלן :
רוב של 51% מהדיירים לצורך ביצוע עבודות חיזוק ללא תוספת בנייה.
רוב של 60% מהדירות בבניין לצורך ביצוע עבודות חיזוק תוך כדי הרחבה של הדירות בבניין.
צריך שלפחות 2/3 מהדירות בבניין שאליהן צמודים לפחות 2/3 מהרכוש המשותף, יסכימו לביצוע הפרויקט.
יש צורך באישור ההחלטה על ידי המפקח על המקרקעין.
יש צורך בהתאמה לחוק ניצול הזכויות לפי חוק תמ"א 38 , כלומר ביצוע עבודות החיזוק תוך כדי הוספת דירות לבניין.
יש לזכור שאם יש הסכמה רק של 2/3 מהדיירים והשאר הם סרבנים, צריך לפנות למפקח על המקרקעין באזור המגורים (רצוי שהפניה תעשה ע"י עורך דין) ולהגיש בקשה להיתר ביצוע תמ"א 38 בבניין. המפקח על המקרקעין, רשאי אך לא חייב, לתת היתר לביצוע פרויקט תמ"א 38 לאחר ששקל את כל הסיבות לחיוב או לשלילה לנתינת ההיתר לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין.
המפקח על המקרקעין צריך לתת פתחון פה להשמעת טענותיו נגד ביצוע הפרויקט, לכל אחד מהמתנגדים בבניין. לאחר שישמע את טענות שני הצדדים, המפקח יחליט אם לחייב משפטית את המתנגדים להסכים לפרויקט. המפקח גם רשאי להתנות את בצוע פרויקט תמ"א 38 במילוי תנאים נוספים, או שיחליט למנות עורך דין או רואה חשבון לפיקוח על הבניה.
אם לא יהיה רוב של 100% של הדיירים המסכימים לפרויקט – לא יינתן לכך מימון בנקאי וקבלן או יזם רציני לא יתחיל בביצוע הפרויקט. הרוב יכול להתקבל בהסכמה או בכפיה משפטית שתוטל על הדיירים הסרבנים על ידי המפקח על המקרקעין.

לגבי שלב 2 : התכנסות הדיירים לשם בחירה ומינוי נציגות לבניין

השלב זה חשוב להמשך התהליך וכדאי לעשות אותו בצורה יסודית כדי למנוע בעתיד קונפליקטים בין הדיירים דבר שיגרום לבזבוז של זמן ומשאבים.
קבלן או יזם רציני שיש לו ידע וניסיון בביצוע פרויקטים של תמ"א 38 ירצה לשתף פעולה עם נציגות מוסכמת שנבחרה בצורה חוקית ומתואמת עם כל הדיירים ולא מול דייר או משפחה בודדים.
מאבקים וסכסוכים בין הדיירים בבניין שלא ידעו להתגבש ולבחור מתוכם נציגות מוסכמת על כולם, היא סיבה לכישלון של פרויקטים רבים.
להלן חמשת הכללים לבחירת נציגות אמינה שתדע להוביל את הפרויקט עד סופו :
1. נציגות שמורכבת מאנשי מקצוע כמו עורכי דין או רואי חשבון שמסוגלים לקדם נושאים, או דיירים מקובלים ופופולאריים מהבניין שיכולים לסחוף אחריהם לעשייה את הדיירים ואפילו דיירי הבניין שמוכנים להקדיש מזמנם וממרצם למען כלל הדיירים בבנין ולעזור לקדם את נושא תמ"א 38.
2. באסיפת הדיירים שתכונס יש להצביע עבור כל אחד מהדיירים הרוצים להתמנות לנציגות הבניין.
3. הנציגות הנבחרת צריכה להיות מעורה בנושא תמ"א 38 , מסוגלת להעברת החומר בצורה מובנת לדיירי הבניין, ולענות על כל שאלה ובעיה.
4. הנציגות שנבחרה תעדכן את הדיירים מעת לעת, בכל שלב של העבודה, ותביא להצבעה של הדיירים לפני כל החלטה.
5. נציגות הדיירים תראה נכונות לעבוד ולפעול למען כל דיירי הבניין מבלי לחכות לתגמול על כך.

מניסיון של העבר, אפשר לראות כי יש שדיירים פעילים יותר והם מצליחים לקדם עצמם עצמאית מול הקבלנים, עוד לפני שנבחרה הנציגות המוסכמת. דבר זה קורה לפעמים מרצון לגרום לפרויקט להתקדם ולפעמים מרצון לקדם את עצמם מול הקבלן לקבלת הטבות ויתרונות.
פעילות כזו של דיירים גורמת להשלכות שליליות על הפרויקט ועלולה לגרום לטעויות כדלהלן :
1. בחירה של קבלן או יזם לא רציני דיו ושאינו נותן את המקסימום למען הפרויקט והבניין. הקבלן עלול לתת הטבות לדייר אחד או יותר בכדי להשיג את הפרויקט, מאחר שאינו יכול להשיג אותו בדרך מקצועית וישרה. הדייר אשר מקבל את ההטבה, אינו דואג לאינטרסים של הבניין ומתרכז בדרך למקסם את ההטבה לעצמו. דייר כזה לא עושה דבר כדי לנהל את ההתקשרות עם הקבלן בצורה טובה ויעילה למען הבניין ולא עושה דבר להעלאת ערך הפרויקט. התוצאה היא שפרט לקבלן המרוויח מהתקשרות כזו, כל הבניין יוצא מופסד. גם לדייר יוצא שכרו בהפסדו כי הוא בעצם מכר את עצמו ואת הבניין בזול, כי תמיד ההטבה שיקבל תהיה נמוכה משמעותית לעומת הערך הפוטנציאלי שלא התממש.

2. עיכובים בפרויקט :
הבאת קבלן ע"י אחד הדיירים, לפני שנבחרה נציגות לבניין ובלי שהתקיים תהליך בחירת הנציגות, עלולה לעורר חשד (בגלל ריבוי המקרים של מתן הטבות ע"י הקבלן) ולגרום לאי שיתוף פעולה ולעיכוב עבודות הפרויקט לתקופות ארוכות, דבר שגורם לפגיעה בדיירי הבניין כולל הדייר שהביא את הקבלן.
זה השלב בו יש לערוך אסיפת דיירים כדי לערוך הצבעה לאישור ביצוע העבודה ובחירת נציגות הבניין לקידום הפרויקט וניהול ההתקשרות עם הקבלן והרשויות.
במקרה של דיירים שנעדרו מהאסיפה – יש להחתים גם אותם על טופס ההסכמה לביצוע הפרויקט וכך תתקבל תמונה מדויקת על אחוז הדיירים התומכים בפרויקט. הרוב הנדרש לביצוע תמ"א 38 הוא 67%.
להלן נספחים הדרושים לביצוע התהליך של בחירת נציגות חוקית לדיירי הבניין :
נספח א' – תקנון לבית משותף. כיצד לכנס את דיירי הבניין ולבחור נציגות חוקית. (ללא נציגות חוקית של הבניין, לא יתקיים שיתוף פעולה עם חברות בניה רציניות ועם המפקח על המקרקעין).
נספח ב' א' – תליית מודעה בבניין לדיירים בדבר עריכת אסיפה וכדי להצביע למען קידום תהליך למימוש ביצוע פרויקט תמ"א 38 ולבחירת נציגות הדיירים שתוביל את פרויקט תמ"א 38.
נספח ב' ב' – הוצאת מכתב לדיירים בדבר עריכת האסיפה לקיום הצבעה למען קידום ביצוע פרויקט תמ"א 38 ובחירת נציגות הדיירים שתוביל את פרויקט תמ"א 38 . המכתב ישלח לדיירים לפני עריכת האסיפה.
נספח ב' ג' – כתיבת פרוטוקול על ההצבעה בעניין קידום התהליך למימוש פרויקט תמ"א 38 . הפרוטוקול יירשם בעת אסיפת הדיירים.

לגבי שלב 3 : השלב בו נציגות הדיירים חייבת ללמוד היטב את נושא תמ"א 38 .

הנציגות הנבחרת מחויבת ללמוד ולהבין את נושא תמ"א 38 בצורה מעמיקה, כדי שתלמד מה הזכויות והחובות של הדיירים. כמו כן על הנציגות ללמוד את נושאי המיסוי והערבויות וכיצד לבחור בחברה המתאימה ביותר לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבנין.
את המידע בנושאים הללו ניתן למצוא באתר החברה ובנספחים .

לגבי שלב 4 : הדיירים ידאגו לאיסוף כל המידע הדרוש לקבלן המבצע, בכדי שיגיש הצעה לביצוע פרויקט תמ"א 38.

לאחר שהתקבלה החלטת הדיירים ברוב של 67% לפחות, להתחיל בביצוע פרויקט תמ"א 38, ולאחר שנבחרה נציגות חוקית שמקובלת על הדיירים , יש לערוך מספר בירורים ובדיקות לפני הפנייה לקבלן המבצע.
1. יש להוציא את נסח הטאבו המרוכז של הבניין. נסח הטאבו המרוכז מאפשר להציג מידע על כל בעלי הדירות שיש להם זכויות בדירות הבניין. לפעמים חלוקת הזכויות מורכבת ולא מכילה את כל השטחים המשותפים. למשל בעלות על הגג או בעלות על מחסנים אינה משותפת בהכרח לכולם. הזכויות מחייבות חתימה והסכמה של כל בעלי הזכויות בבניין וזה לפעמים גורם מעכב בביצוע פרויקט תמ"א 38.
השגת נסח הטאבו עולה מספר שקלים ויש אפשרות להוציאו מהאינטרנט באגף רישום המקרקעין.

2. תשריט, צו ותקנון הבית המשותף : המסמכים הנ"ל מפרטים את מצב המקרקעין בנכס כולל פירוט החניות והמחסנים הרשומים בטאבו, זכויות בגינות צמודות, זכויות בגג הבניין וזכויות בשטחים המשותפים.
השגת המסמכים הנ"ל עולה כ- 30 שקל בלשכת רישום המקרקעין והתשלום הוא בכרטיס אשראי בלבד.

3. היתר הבנייה המקורי של הבניין (גרמושקה) : היתר הבנייה המקורי מראה את תמונת מצב הבניין ללא תוספות בנייה שנעשו במשך הזמן. על ההיתר ישנה חותמת עם תאריך הוצאת ההיתר. יש לוודא שההיתר הוא לפני 1.1.1980 , אם ההיתר הוצא לאחר 1.1.1980 הרי שחוק תמ"א 38 לא יחול על הבניין.
את המסמכים הנ"ל אפשר להשיג במחלקת ההנדסה של העיריות או המועצות המקומיות ללא תשלום. חלק מהעיריות אף העלו את המידע לאתר באינטרנט, וזה חוסך את הצורך לגשת לעיריות ולצלם את המסמכים.

4. דף מידע תכנוני של העירייה : המסמך מפרט את תכניות העירייה לגבי הבניין והסביבה. את המסמך הנ"ל ניתן להשיג במחלקות ההנדסה של העיריות בעלות של 200 שקל.

5. פגישת עם נציג מחלקת ההנדסה בעירייה בקשר לבניין. הפגישה תקנה נקודת מבט על הפרויקט ותאפשר לבדוק הצעות ביצוע לפרויקט בדרך טובה יותר. יש לקבוע את הפגישה בכדי לקבל הנחיות ברורות לגבי הבניה, כמו למשל כמה קומות אפשר לבנות, מה אפשרויות הגדלת אחוזי הבנייה, אם אפשר לחרוג מקווי הבניין ואפשרויות אחרות בפרויקט תמ"א 38 .
נספח ג' – טופס ריכוז של בעלי הזכויות במקרקעין (בדירות ובשטחים).

לגבי שלב 5 : הפנייה לקבלנים או יזמים לשם קבלת הצעות לביצוע הפרויקט, סינון ההצעות, הצבעת הדיירים ובחירה בהצעה הטובה ביותר.
בסיום כל הבדיקות ולאחר איסוף של כל המסמכים הדרושים, באה ההחלטה על בחירת החברה המבצעת. זו החלטה לא קלה מאחר ויש מתחרים רבים על ביצוע הפרויקט, כמו יזמים שהם בעצם "מחתימי קולות" ללא יכולת או ידע לביצוע הפרויקט ואשר מעבירים את העבודה לצד ג' עם קבלת העבודה, או כל מיני חברות קטנות ושיפוצניקים למיניהם שאין להם ניסיון בנושא חיזוק הבניינים, או אפילו חברות בניה גדולות שלא מסוגלות להתנהל בצורה מסודרת ומתמשכת מול דיירי הבניין בעת ביצוע הפרויקט.
בכדי שהבדיקות לבחירת החברה המבצעת ייעשו בקלות , חולק שלב הבדיקות ל- 3 תת שלבים :
א. נציגות הדיירים תבקש ממספר חברות תמ"א 38 להגיש לה הצעות לחיזוק ושדרוג הנכס. ההמלצה היא לקיים פגישות עם אנשי ההנהלה של החברה עם דגש על תקשורת טובה בין הצדדים לכל משך הזמן של הפרויקט.
ב. בדיקה וחקירה של החברות המועמדות. הבדיקה הכוללת של ניסיונם בבנייה ובחיזוק של מבנים, בדיקת פרויקטים אחרים של החברות להתרשמות על טיב העבודה, פגישה עם ממליצים פוטנציאליים שלהם וחקירת האיתנות הכספית שלהם. אין לבחור בהצעה המפתה ביותר, כי לפעמים תוספת פריט זניח זה או אחר בא על חשבון משהו מהותי ובסיסי שמקוזז. מצ"ב דוגמת מכרז לחלוקה בין החברות המתחרות על פרויקט תמ"א 38 שיעזור לכם במשא ומתן עם החברות לקבלת ההצעה הטובה ביותר עבורכם. כדאי לבחור את ההצעה הסופית שתתקבל מתוך 3 החברות הטובות ביותר שנשארו מתוך כל החברות שהתחרו.
ג. כינוס 3 אסיפות דיירים לפגישת 3 חברות מבצעות . לאחר החלטת הדיירים מהן 3 החברות הטובות ביותר שמתוכן תיבחר החברה המבצעת, יש לכנס 3 אסיפות דיירים שונות מול כל אחת מ- 3 החברות לשם בחירה סופית של החברה שתקבל את העבודה. כעת מגיע זמן התכנון שנועד לתת לדיירים ולחברה המבצעת את הזמן הדרוש לתכנון העבודה והתנהלות מול הרשויות. בכל זמן התכנון יש להימנע מלהתקשר עם חברה אחרת, אבל יחד עם זאת, אם בתום התכנון, הדיירים לא מרוצים מהתכנון או מהתנהלות החברה, אין להם מחויבות להשארות עם החברה והם רשאים להפסיק את הקשרים איתה. כמובן שאם מדובר בחברה אמינה ומקצועית, גם אצלה ישנו האינטרס להשיג את מירב ההטבות וזכויות הבנייה המרביות לבניין וגם לה יש את הרצון לבנות את התוספות לבניין בסטנדרט הגבוה ביותר האפשרי, כי זה כרטיס הביקור שלה לפרויקטים הבאים שלה.
.
נספח ד' – מכרז המחולק לקבלן או ליזם לביצוע פרויקט תמ"א 38 (את המכרז יש להציג באסיפת דיירים בנסח ה'א').
נספח ה' א' – הוא מודעה לכינוס אסיפת דיירים – הצגת פרטי 3 החברות שנבחרו להשתתף במכרז לביצוע פרויקט תמ"א 38 ואיסוף הפרטים שיהיו לעזר לתכנון ולביצוע.
נספח ה' ב' – הסברים כלליים לדיירים בנושאי תמ"א 38 תיקון 2 שיוצג באסיפה.
נספח ה' ג' – פרוטוקול – נקודות והדגשות של הדיירים לתכנון וביצוע פרויקט תמ"א 38 , למילוי באסיפת הדיירים.
נספח ה' ד' – פרוטוקול – ריכוז כל המתנגדים לפרויקט, למילוי באסיפת הדיירים.
נספח ו' א' – מודעה – 3 אסיפות דיירים לפגישת 3 חברות תמ"א 38.
נספח ו' ב' – פרוטוקול – מינוי הקבלן לתקופת התכנון.

לגבי שלב 6 : תקופת התכנון – הדיירים והחברה המבצעת ישתפו פעולה בתקופת התכנון.
בשלב הזה הקבלן יתקשר עם האדריכל, מהנדס הבניין ועם יתר בעלי המקצוע לשיתוף פעולה לשם הגעה לתכנון הטוב ביותר עבור הדיירים בבנין , עבור הרשות המקומית ועבור החברה עצמה. תקופת התכנון תלויה בגורמים שונים העשויים להשפיע עליה, ביניהם : הרשות המקומית, מורכבות התכנון, מוכנות הדיירים, זמינות הקבלן, האדריכל וכל יתר בעלי המקצוע.

לגבי שלב 7 : תהליך בחירת עורך הדין וחתימת הסכם עם הקבלן – התהליך משותף לדיירים ולחברה המבצעת.
גם לבחירת עורך הדין שייצג את הדיירים יש חשיבות רבה. הבחירה צריכה להיות של עורך דין מקצועי ואמין בעל התמחות בנושא תמ"א 38 שיבטיח את התנהלות התהליך ביעילות ובמהירות וילווה את הדיירים לאורך הפרויקט.
הרבה חברות ביצוע מציעות לדיירים לממן את עורך הדין לאורך תקופת הפרויקט. עלות מימון עורך דין תלויה באורך הפרויקט והיא בסביבות 30,000 שקל. זה מהווה הטבה גדולה לדיירים. אם בסופו של דבר הדיירים לא יחתמו על הסכם סופי עם החברה שאיתה חתמו על הסכם בלעדיות, יהיה על הדיירים לשלם לעורך הדין סך של בין 5,000 שקל ל- 15,000 שקל.
עורך הדין יסייע לדיירים בנושאים הבאים :
התארגנות פנימית של הדיירים, קביעת מנגנון קבלת ההחלטות, הגעה להסכמות משותפות, ליווי הדיירים במו"מ מול החברה המבצעת בנושאים מסחריים ופיננסיים כמו מפרט טכני, או התגמול לדיירים וגם בנושאים המשפטיים. גם בבחירת עורך הדין, רצוי לבדוק מספר משרדי עורכי דין המתמחים בנושא תמ"א 38 . ש להשוות בין ההצעות השונות לפני הבחירה. בחירת עורך דין מקצועי וחרוץ חשובה להצלחת הפרויקט.
הפרמטרים העיקריים בבחירת עורך דין:
ניסיון מוכח בייצוג דיירים בפרויקטים של תמ"א 38. רצוי לבחור עורך דין שייצג בעבר גם דיירים וגם יזמים בפרויקטים של תמ"א 38. לניסיון ולהתמחות עורך הדין בנושא תמ"א 38 יש השפעה גדולה בהצלחת הפרויקט ולביצוע מהיר וחלק ללא עיכובים. זאת מכיוון שזה תחום חדש ולפעמים לצדדים המעורבים חסר הניסיון בתחום ועושים פעולות שעלולות לגרום לעיכובים בביצוע הפרויקט. עורך דין מנוסה בתחום תמ"א 38 עשוי להתמודד עם בעיות אלו, לפתור את הבעיות ולקדם את הפרויקט.
לפני בחירת עורך הדין, יש לוודא שהוא ערוך ומוכן לבצע את המשא ומתן עם הקבלן בכל הנושאים המסחריים והמשפטיים, בשיתוף פעולה עם הדיירים.
חשוב לדעת שלעיתים יש הכרות וקשר בין עורך הדין והקבלן משיתוף פעולה בעבודות קודמות ולכן רצוי לבחור עצמאית את עורך הדין ולא לקבל המלצות מהקבלן.
יש לסכם עם עורך הדין כי משך הליווי שלו את הפרויקט יהיה מתחילת ניסוח ההסכם ועד לסיום סופי של הפרויקט.
רצוי לבחור בעורך דין הנמצא בקרבת מקום לדיירי הבניין, ואשר לא צריך להגיע ממרחקים בכל פעם שמתקיימת פגישה עימו.
עורך הדין יכלול בחוזה שבין הדיירים לקבלן פירוט של כל שלבי הפרויקט ומועדם. כן יפרט במדויק את הזכויות והחובות של שני הצדדים, את שעות העבודה , הערבויות הנדרשות וכו'.
נספח ז' א' – מודעה – אסיפת דיירים בעניין בחירת עורך הדין.
נספח ז' ב' – פרוטוקול – רישום בחירת עורך הדין לייצוג דיירי הבניין בפרויקט תמ"א 38 , בעת אסיפת הדיירים.

לגבי שלב 8 : פעילות חברת הבניה מול הרשויות, בחירה של מפקח הבניה, וביצוע הפרויקט בשיתוף דיירי הבניין והחברה המבצעת.
לאחר שנחתם ההסכם הסופי עם חברת הבניה, מתחילה העבודה על הפרויקט. זה השלב בו מתחילה חברת הבניה לפעול מול הרשויות כדי להוציא היתר בנייה. זה גם השלב שנציגות תמ"א 38 בודקת שלפרויקט יש מפקח בנייה לפיקוח רציף על הבנייה, ואשר יעבוד בשיתוף פעולה עם מנהל הפרויקט של חברת הבניה. תפקידו של מפקח הבניה לדווח לדיירים על התקדמות הפרויקט מעת לעת. ניסיונו ומקצועיותו של מפקח הבניה הם גורמים בעלי חשיבות המבטיחים פקוח אמין ומקצועי על התקדמות הפרויקט. מפקח הבניה גם מתנהל מול נציגות תמ"א 38 לגבי פתרונות לבעיות המתעוררות בפרויקט.

לגבי שלב 9 : שלב הסיום של הפרויקט
עם קבלת טופס 4 מגיע שלב הסיום של הפרויקט. קבלת טופס 4 מהרשות העירונית מעיד כי סיום הבנייה בפרויקט נעשה בתיאום עם מפקח הבניה שמונה על ידי הדיירים.

אנו מחזיקים במהדורה דיגיטלית לצפיה נוחה של תכני האתר, ממש כמו בחוברת.