רנה לפידות | שינוי המועד לאישור
15207
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15207,page-child,parent-pageid-14889,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive
 

שינוי המועד לאישור

שינוי המועד לאישור מיסי הארנונה / עו"ד שושי לבקוביץ'
​[תיקון פקודת העיריות (מס' 136) התשע"ד – 2014]

עיקר תיקון פקודת העיריות משמעה שינוי המועד לאישור צו המיסים במועצה לשנת הכספים 2015, וכך על הרשויות להיערך לאישור צו המיסים לשנת 2015 – עד ליום 1 יולי, 2014.

תיקון מספר 136 לפקודת העיריות כלל שני נדבכים עיקריים:

א. הקדמת מועד הטלת הארנונה.

נכון להיום, הדין קובע כי על הרשות לתת את החלטתה בדבר הטלת הארנונה על הנכסים בתחומה המוניציפאלי, ולשנת המס הבאה, עד ליום הראשון לחודש דצמבר של השנה הנוכחית. כלומר, החלטת הרשות האמורה לשנת 2014 צריכה להינתן עד ליום 01 לחודש דצמבר של שנת 2013.

אם כן, למה היה נחוץ תיקון החוק?

הבעיה נוצרה כאשר רשות פונה לשרי הפנים והאוצר ומבקשת מהם לערוך שינויים בצו הארנונה שעל פיו היא תבקש לחייב את הנישום בשנה שלאחר מכן, כך למשל כאשר ברצונה הרשות להגדיל את גובה החיוב אשר יושת על הנישום.

מאחר ותשובת השרים ניתנת לעיתים אחרי מספר חודשים, באמצע השנה החדשה ואף לקראת סופה, הנישום אינו יודע בוודאות אם השומה הנשלחת אליו בתחילת השנה החדשה הינה השומה הסופית או לאו, דבר היכול להקשות על הנישום את כלכול צעדיו שהרי אם בסופו של יום תגדל השומה, הוא יידרש לשלם את כל ההפרש באופן רטרואקטיבי.

לכן, אחד התיקונים העיקריים בחוק זה, מבקש לנסות ולמזער את הבעייתיות העולה מהאמור מעלה, וזאת על ידי הקדמת המועד בו תחלטנה הרשויות על הטלת הארנונה ב- 5 חודשים, קרי, עד לתחילת חודש יולי במקום עד לתחילת חודש דצמבר.

באמצעות תיקון זה, מבקש המחוקק לעזור לנישומים לדעת מהי השומה הסופית המוטלת עליהם לאחר כל השינויים שברצון הרשות לערוך, אם היא רוצה בכך, ולאחר שקיבלה את תשובת השרים לשינויים אלו.

לתיקון זה קיים חריג אשר יחול בשנים בהן מתקיימות בחירות לרשויות המקומיות, כך שבשנת בחירות, תמנע מועצת העיר הנוכחית להחליט על הטלת הארנונה לשנה הבאה. לכן, אם הבחירות תתקיימנה בין  תחילת חודש מאי לסוף חודש בדצמבר, ההחלטה על הטלת הארנונה תוטל על מועצת העיר החדשה שתקבל את החלטתה בתוך 3 חודשים מיום תחילת כהונת ראש הרשות החדשה.

ב. פרסום עיקרי הצעת הרשות בדבר הטלת ארנונה בטרם ישבה הרשות ונתנה את החלטתה הסופית.

תיקון זה מבקש להביא לידי ציבור הנישומים של אותה רשות מסוימת את עיקרי הצעת הרשות בדבר הטלת הארנונה עשרה ימים לפני ישיבת הרשות על אישור הצעה זו, בדומה לפרסום הצעות החוק השונות על ידי כנסת ישראל.

תיקון זה נועד לאפשר את הגדלת השקיפות אצל הרשויות המקומיות, ככל הנוגע להטלת הארנונה.

ראוי לצין כי נציגי השלטון המקומי התנגדו לתיקון האמור וסברו כי לשיטתם, די בפרסום החלטת הרשות המקומית באינטרנט לאחר שזו ניתנה. משכך, נקבע כי בעניין זה כי תינתן הוראת שעה לפיה בשנתיים הקרובות יפורסמו החלטות הרשות המקומית לאחר החלטתם על הטלת הארנונה, כפי שביקשו הרשויות, ולאחר תום שנתיים אלו, תתבטל הוראת השעה ועיקרי הצעת הרשות להטלת הארנונה יפורסם לעיון הציבור בטרם החליטה הרשות על ההטלה האמורה במליאת המועצה.

הכותבת הנה עורכת  דין שושי לבקוביץ  במשרד לפידות עורכי דין , המתמחה בין היתר בתחום מיסוי מוניציפאלי, בתחום המינהלי,  רשויות המקומיות ובגופי ממשלה.

אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המומחה בתחום בטרם קבלת כל החלטה בנושאים המתוארים בסקירה זו.

אנו מחזיקים במהדורה דיגיטלית לצפיה נוחה של תכני האתר, ממש כמו בחוברת.