רנה לפידות | גביית חובות מים
15204
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15204,page-child,parent-pageid-14889,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive
 

גביית חובות מים

 האם רשות מקומית רשאית לגבות חובות בגין אי תשלום חוב מים אשר נוצר עובר להקמת תאגיד מים בתחומיה / עו"ד רועי הלר

בשנת 2001 חוקק חוק תאגיד מים וביוב, תשס"א-2001 (להלן- "החוק"). מטרת החוק היא להפקיע את ניהול משק המים והביוב העירוני מידי הרשות המקומית אל תאגיד מים וביוב אשר הינו תאגיד עצמאי לכל דבר ועניין.

נשאלת השאלה- האם הרשות רשאית לגבות חובות אשר נוצרו עובר להקמת התאגיד העצמאי? מחד, סבורות הרשויות המקומיות, המגובות על ידי משרד הפנים, כי הרשות המקומית רשאית לעשות כן, ומנגד סבורים תאגידי המים ורשות המים, המגובים על ידי משרד האוצר, כי חובות העבר עומדים לזכותו של התאגיד העצמאי.
בין היתר, קובע החוק כי העברת ניהול משק המים העירוני אל התאגיד העצמאי כוללת את כל סמכויותיה של הרשות בקשר עם הפעלת מערכות המים והביוב בתחומיה, לרבות כל זכויותיה וחובותיה החוזיות.
לפיכך, טוענים תאגידי המים ורשות המים, כי בדומה לכל זכות אחרת של הרשות בקשר עם הפעלת מערכות המים והביוב בתחומיה, כך הדין הוא גם ביחס לגביית החובות אשר נוצרו לזכות הרשות עובר להקמת התאגיד. בנוסף, תקציבי המים והביוב אשר הועברו לרשות המקומית דרך קבע הופסקו ומעת הקמת התאגיד עוברים תקציבים אלה ישירות אל התאגיד, אשר מנהל תקציב נפרד אשר משמש לצורך השקעה בתשתיות המים והביוב, ובתוך כך מנהל התאגיד גם מערכת גבייה משל עצמו ישירות אל מול התושבים.
הרשויות המקומיות מצידן מעוניינות להמשיך ולגבות את אותם חובות עבר על אף שלמעשה כבר הוקם התאגיד. לטענתן, הרשויות הן שניהלו עשרות בשנים את משק המים והביוב וסיפקו בפועל את השירות לכלל התושבים בתחומן. החובות הרבים אשר הצטברו הם חובות של צרכנים אשר לא שילמו את חוב המים או היטלי ביוב וטרם נגבו במלואם, חובות אותם ספגה הרשות בעת שהמשיכה לספק בפועל  שירות לתושביה.
מחלוקת זו, הובאה לפתחו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט, אשר קבע כי "הפרשנות הסבירה של סעיפי החוק תומכת בעמדת רשות המים ומשרד האוצר. אין לאפשר לרשות המקומית להמשיך להוציא דרישות תשלום או לגבות דרישות תשלום שהוצאו לפני הקמת התאגיד, גם אם הן נובעות מעילות שנוצרו לפני הקמתו. גביית תשלום כזו סותרת את כוונת המחוקק, את תכלית החוק ואת ההיגיון הכלכלי המונח ביסוד העברת נכסי הרשות המקומית לתאגיד."
עו"ד ליכט סומך את חוות דעתו על העובדה כי הרשות המקומית קיבלה כספים רבים בעת הקמת התאגיד, כגון: הלוואת בעלים וכן "מענק תיאגוד" אשר נועד לכסות את עלות הקמת התאגיד, לרבות לכאורה גם את חובות העבר. בנוסף, גבייה כפולה עלולה ליצור בלבול בקרב התושבים ואף חיובים כפולים.
משמעותה של עמדת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בעניין זה הינה ברורה, אובדן הכנסה של מאות מיליוני שקלים לרשויות המקומיות, נוכח העובדה כי לא תהיינה רשאיות לגבות חובות רבים אשר לא נגבו על ידן עובר להקמת התאגיד.
כמובן שאין המדובר בסוף פסוק, ועניין זה צפוי לעמוד לבחינתם של שופטי בג"ץ.

עורך דין ארנונה, עורך דין עירייה, עורך דין רשות מקומית, עורך דין תשלום מים, רנה לפידות משרד עורכי דין

אנו מחזיקים במהדורה דיגיטלית לצפיה נוחה של תכני האתר, ממש כמו בחוברת.